Yrityskulttuurin kehittämisen palvelut

Strategian onnistumista tukevan organisaatiokulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti. Toisin päin homma käy merkittävästi nopeammin; jo viikoissa, muutamassa kuukaudessa onnistutaan tuhoamaan liiketoiminnan menestystä tukeva kulttuuri.

Autamme uudistamaan, kehittämään ja rakentamaan kulttuuria, jossa työyhteisö ja liiketoiminta kukoistavat.

 

Ota yhteyttä

 

extraimage

Strategiaa ja liiketoiminnan menestystä tukeva kulttuuri

Kulttuurin kehittäminen strategiaa ja liiketoiminnan menestystä mahdollistavaksi vaatii aitoa uskoa, siihen että kulttuuri oikeasti ratkaisee liiketoiminnan menestyksen. Toiseksi se vaatii tarkkoja linssejä, jotka läpivalaisevat menestystä edistävät ja estävät organisaation ajattelu- ja toimintatavat, rakenteet, prosessit, kommunikaation sekä arvot, uskomukset ja myytit.

Tämä on yksi syy, miksi ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen kulttuurikehityshankkeissa tuottaa tulosta. Toinen pääsyy on, että ihmisillä on omat perustehtävänsä, joissa he ovat asiantuntijoita. Tämä asiantuntijuus on usein kaukana kulttuurin kehittämisen asiantuntijuudesta.

Organisaatiokulttuurin kehittämisen vaiheet

Kulttuurin kehittäminen vaatii yhteistä dialogia ja yhteistä ymmärrystä kehittämisen tarpeellisuudesta ja suunnasta. Ja pitkäjänteisyyttä.

  • Ymmärrys nykytilasta: Kulttuuri on opittua ja kollektiivista. Toisinaan kulttuuri voi olla vaikeasti havaittavissa tai totutuille toimintatavoille on tultu sokeiksi. On ensin ymmärrettävä millainen kulttuuri organisaatiossa vallitsee ja miten eri tavoin se ilmenee.
  • Inspiroiva visio: Sanoitus luo todellisuutta. On pystyttävä sanoittamaan ja välittämään visio osana kaikkea kommunikaatiota.
  • Arvojen, uskomusten tiedostaminen ja kommunikaation tarkastelu: Ajattelun uudistamisessa ja toimintatapojen juurruttamisessa keskiössä on yhteinen dialogi ja ymmärrys muutoksen välttämättömyydestä ja muutoksen hyödyistä.
  • Kokeilut ja sprintit – onnistuneet ja harha-askeleet: Organisaatiokulttuurin muutos vaatii organisaation jäsenten poisoppimista ajattelu- ja toimintamalleista, jotka eivät edistä toiminnan tuottavuutta ja liiketoiminnan menestystä. Kulttuurin uudistuminen vaatii uudenlaisen ajattelun synnyttämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Kokeilujen kautta saadaan lyhyessäkin ajassa vahvistusta edistymisestä, toimivista uudistuksista ja myös valittua pois sellaisia tapoja ja keinoja, joilla ei ole vaikuttavuutta.
  • Edistymisen mittaaminen ja edistysaskelten huomioiminen: Kulttuurin uudistaminen ja juurruttaminen edellyttää muutoksen näkyväksi tekemistä. Edistysaskelten huomioiminen ja relevantit tavat mitata edistymistä sitouttavat työyhteisön muutosmatkalle.
extraimage

Uskomme kulttuurin kestävään uudistamiseen

Olemme organisaatiokulttuurin uudistamisen kokenut, mutta tuoreesti ajatteleva kumppani. Me uskomme, että

  • uudistumiseen vaaditaan ajattelu- ja toimintatapojen muutos
  • syvällinen muutos vaatii kommunikaation ja keskustelutapojen muutosta
  • kommunikaatio, sanaton ja sallinen, käytetty sanoitus, narratiivit ja metaforat vaikuttavat ajatteluun – muutos vaatii fokusta kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen
  • syvällinen muutos on enemmän emergenttiä kuin suunniteltua – itse- ja yhteisohjautuvuudessa on voimaa

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 700 yritystä valtakunnallisesti

 

”Tulette oikeasti meidän tasolle ja paneudutte meidän liiketoimintaan ja tarpeisiin. Kuljette rinnalla, olette oikeasti rinnalla hankkeen ajan, ei vain viisastelemassa. Valmista tulee vasta kun on yhdessä sovittu niin – varmistatte koko ajan, että se mitä tarjoatte vastaa meidän odotuksiin. Tarpeen mukaan säädetään, käsi pulssilla kun yhteistyötä tehdään. Lähestymistavassa on valtava inhimillisyys ja viisaus, jota arvostan.”

– Merja Rissanen, Hr-johtaja, Humana Suomi Oy

     
    
         


Lähde kanssamme kulttuurimatkalle

Ota yhteyttä

Laita viestiä lomakkeella tai ota yhteyttä suoraan Siniin.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.