Johtamisen kasvuohjelmat

Valmiuksia johtaa yksilöitä ja yhteisöjä

Johtajuus ja johtajan sekä esihenkilön rooli on murroksessa. Johtajuuden valmennusohjelmat varmistavat, että johtajilla ja esihenkilöillä on valmiudet johtaa työn murroksessa.

Heltin Johtamisen kasvuohjelmat mahdollistavat syväsukelluksen omaan johtajuuteen valmentavan johtamisen, dialogisen johtamisen ja itsetuntemuksen kautta.

 

Kysy lisää

 

extraimage

Miksi johtajuuden ja johtajuuspalveluiden kehittäminen on ajankohtaista?

Puhdas itseohjautuvuus on aikamme myytti. Me yksilöt tarvitsemme toisiamme peiliksi, pysähtymisen ja ajattelun venyttämisen tueksi. Työn murros lisää tarvetta dialogisuudelle ja valmentavalle johtajuudelle. Asiantuntijuus kukoistaa omistajuutta ja yhteisohjautuvuutta vahvistavassa organisaatiossa.

Johtajuuden vahvistamista on tärkeä lähestyä systeemisyyden näkökulmasta:

  • On tärkeä varmistaa valmiudet johtaa niin yksilöitä kuin yhteisöjä.
  • Johtajuuden ja johtajuuspalveluiden pitää kehittyä kaikilla tasoilla – tiiminvetäjästä toimitusjohtajaan me kaikki tarvitsemme peiliä ja sparria erityisesti nyt.
  • Asiantuntijatyön haastavuuden ja kuormittavuuden vastapainoksi on oltava mahdollisuus ‘peiliin ja nojaan’.

Mistä Heltin Johtamisen kasvuohjelmat muodostuvat?

Vaikuttavuutta ja kestävää uudistumista

Vaikuttavuus niin yksilö- kuin organisaatiotasolla on yksi tekemisemme ydinarvoista. Ilman sitä kannattaa aika ja rahat kohdistaa muualle.

  • Prosessimaisuus: Kehittyäkseen kestävästi ihminen tarvitsee matkan, jolla on tietty määrä pituutta ja se sisältää harjoittelua, opittujen asioiden soveltamista arkeen ja dialogissa yhdessä oman tiimin kanssa toimintatapojen uudistamista. Ollakseen kestävällä pohjalla uudistumiseen on tärkeä osallistuttaa itselle keskeisiä sidosryhmiä eri tasoilla ja luoda näin kehittymiseen systeemistä liikettä.
  • Itsetuntemuksen laajentaminen: Kasvuohjelmia vetävät kokeneet organisaatiopsykologimme. Monipuolinen kokemuksemme työelämän ja johtamisen ilmiöistä sekä osaamisemme itsetuntemuksen laajentamiseen liittyen on asia, jota asiakkaamme arvostavat yhteistyössämme suuresti. Itsetuntemuksen laajentamisen apuna hyödynnämme erilaisia inventaareja (esim. WorkplaceBigFive, WorkofLeaders), Mapping visualisointityökalua sekä muita niin dialogisen organisaatiokehittämisen kuin terapeuttisen työskentelyotteen työkaluja ja oppeja.
  • Kokeilut ja mikroteot: Vanhat, aiemmat toimintatavat ovat usein tiukassa. Niiden murtaminen tarvitsee mikrotekoja, matalan kynnyksen kokeiluja ja monia toistoja. Toimintatapojen uudistamiseen on tärkeä osallistuttaa omaa tiimiä ja keskeisiä sidosryhmiä. Harvoin ihminen tai organisaatio uudistuu kestävästi omassa kuplassa. Liikkeen aikaansaanti ja pientenkin vaikutusten esiin nostaminen synnyttää uutta uudistumisenergiaa.
  • Oppimisen eri muodot: Merkittävin muutos tehdään arjessa. Arjessa tapahtuvalle oppimiselle ja yhdessä opittujen asioiden soveltamiselle on tärkeä varata tilaa ja alleviivata sen tärkeyttä. Yhdessä tapahtuvissa oppimistilaisuuksissa varioimme suurryhmä- ja pienryhmätyöskentelyä. Tietoa ihmisillä on yleensä jo lähtökohtaisesti paljon olemassa. Usein he tarvitsevat aikaa pysähtymiselle, yhteisen ymmärryksen syventämiselle keskustelujen kautta ja käytännön harjoittelua. Valmennusohjelmamme sisältävätkin paljon käytännön harjoittelua yhdessä asiaa demoten sekä pienryhmissä treenaten ja treenejä ohjaten.
extraimage

Heltti johtajuuden kehittämisen kumppanina

Me uskomme, että johtajuuden kehittämisen ja johtajana kehittymisen ytimessä on itsetuntemus. Me olemme kokenut, uudistuva ja vaikuttava johtajuuden kehittämisen kumppani. Elämme itse niin kuin sparraamme.

Itsetuntemus: Mitä paremmin tunnet itsesi ja onnistut säätelemään ja kehittämään ’tummia’ puoliasi, sitä paremmin onnistut johtamistehtävässä.

Dialoginen johtaminen: Paras lopputulos saavutetaan yhdessä tutkien, toisia kuullen, näkemyksiä hakien, valtuuttaen ja arvostusta osoittaen.

Edistymisen tuki: Keskeisimpiä motivaattoreita asiantuntijatyössä on edistymisen tunne ja esihenkilön yksi tärkeimpiä tekijöitä onkin varmistaa tämä. Aikamme asiantuntijoiden kansansairaus on riittämättömyyden kokemus. Onkin tärkeä keskustella yhdessä suunnasta ja tavoitteista, seurata yhdessä niissä edistymistä ja varmistaa riittävyyden kokemus.

Asiakkaitamme

Heltti palvelee jo yli 700 yritystä valtakunnallisesti

”This Leadership Program opened people’s eyes, what true leadership is and how to inspire and increase positive energy amongst team members. The
importance of positivity, encouraging feedback and dialogue were some key
outcomes from this program to me.”

”During the journey we were also able to disrupt some limiting beliefs, enhanced trust in ourselves and between us. In the workshops our people were able to be open and show their vulnerable side as well.

Management Team members, Traplight Games

     
    
         


Ota yhteyttä

Laita viestiä lomakkeella tai ota yhteyttä suoraan Siniin.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lähettäessäsi lomakkeen, antamasi tiedot tallennetaan Heltin markkinointirekisteriin. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme täältä.