Johtaja, yksinpärjäämisen aika on ohi

Työuupumus ei kuulu minkään työtehtävän luontoisetuihin – ei myöskään johtajan.

Kun paiskii hommia kriisistä toiseen, tekee yksin vaikeita päätöksiä, joilla on vaikutusta moniin ihmisiin – ja samanaikaisesti luo päivittäin turvallisuuden tunnetta organisaatioon – tulee jokaisen johtajan rajat vastaan jossakin kohtaa.

Johtajaterapia on erityisesti vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea ja Suomen parhaimpien ja kokeneimpien terapeuttien tarjoamaa keskusteluapua työn ja muun arjen solmuihin – sekä niiden ehkäisemiseen.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

 

Mistä johtajaterapiassa on kyse

Sopisiko sinulle johtajaterapia?

Myös johtaja on ihminen, jolla on sama pää kotona ja töissä. Paineet kotona heijastuvat töihin ja päinvastoin.
Johtajat ovat ”suorittajia” niin hyvässä kuin pahassa – he ovat tottuneet ylittämään jatkuvasti itsensä ja rajansa paineistetuissa tilanteissa. Samanaikaisesti tiedämme tutkimuksista, että liian kova tai pitkään jatkunut paine on aito terveysriski.

Johtajiin kohdistuu valtavia odotuksia,  mutta reflektoinnin ja kuorman purkamisen väylät monesti puuttuvat. Johtajan työssä olisi erityisen tärkeää varmistaa aika ja paikka reflektointiin, mielen maadoittamiseen ja palautumisen taitojen kehittämiseen. Hyvinvoivasta johtajasta hyötyy paitsi henkilöstö, myös liiketoiminta ja ihminen johtajaroolin takana.

extraimage
extraimage

Johtajaterapia tulisi olla työsuhde-etu

Koska johtajaterapiaa tarvitaan?

Johtajan työ on monella tasolla vaativaa, siksi jokaiselle johtotehtävissä tulisi olla mahdollisuus säännölliseen johtajaterapiaan.

Erityisesti näissä tilanteissa kannattaa ohjautua johtajaterapiaan:

  • kun aloitat uudessa positiossa
  • kun koet jatkuvaa ristipainetta johtajana (esimerkiksi johtaminen epävarmoina aikoina, suuret muutokset organisaatiossa)
  • kun johtajana koet riittämättömyyttä työn, muun arjen ja oman hyvinvoinnin yhteensovittamisessa
  • jos koet oman työintosi hiipuneen Sinulle tyypillisestä tasosta
  • kun sinulla on muita isoja muutoksia elämässäsi

Mistä johtajaterapiassa on kyse?

Johdon terapiassa tehdään syväsukellus  mieleen ja käyttäytymismalleihin. Terapiassa rakennetaan  jäsennys omista voimavaroista, ajattelu- ja toimintastrategioista sekä tyypillisistä autopilottireaktioista, jotka mahdollisesti heikentävät hyvinvointiasi, vuorovaikutusta ja työn laatua.

Johtajaterapioiden tekijämme ymmärtävät myös liiketoiminnan mukanaan tuomat reunaehdot. Johtajaterapiat voivat olla esimerkiksi säännöllisesti toistuvia tapaamisia johtajaterapiaan erikoistuneen asiantuntijan kanssa tai esimerkiksi 5-20 kerran jaksoja.

Vaikuttavaa työskentelyä kokeneen ammattilaisen kanssa

Johdon terapiamme pohjautuu kognitiivisanalyyttiseen (KAT) -suuntaukseen, jossa tarkastellaan sisäänrakentuneita vuorovaikutus- ja käyttäytymismallejamme, tullaan niistä tietoisemmiksi ja tätä kautta uudistetaan omia käyttäytymismallejamme ja vahvistetaan jo toimivia tapojamme.

KAT-lähestymistavan hyödyntäminen tuo lisäksi tässä ajassa kriittisen systeemisen näkökulman kehittymiseen; emme tarkastele Sinua johtajana vain yksilönä, vaan osana laajempaa systeemiä ja vuorovaikutuskenttää.

Miten voin hakeutua johtajaterapiaan?

Johtajaterapiaan voit toki hakeutua yksityishenkilönä. Mikäli haluat varata itsellesi johtajaterapiaa tai kysyä siitä lisää, ota yhteyttä suoraan Katri Kanniseen.

Yhä enemmän ja enemmän organisaatioissa kuitenkin halutaan tarjota johtajille johdon terapiaa työsuhde-etuna ja varmistaa näin vaativissa johtotehtävissä toimivien työkyky ja jaksaminen. Katrilta saat lisätietoa myös työnantajille kohdennetuista terapiapaketeista.

Johtajaterapian tarjoajalla on väliä

Olemme pioneereja johtajaterapioissa

Johtajaterapia edellyttää syväymmärrystä johtajuuden roolista, liiketoiminnasta sekä terapiatyöskentelystä. Johtajaterapioita tarjoavat asiantuntijamme ovat Suomen parhaimpia asiantuntijoita, jotka ovat vuosia toimineet johtajien luottohenkilöinä. Voit luottaa, että meiltä saat alan parasta palvelua – luottamuksella.

Johtajaterapioita tarjoavat mm.

  • Katri Kanninen, psykoterapeutti, psykologian tohtori, työnohjaaja ja tietokirjailija, arvostettu lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjä ja kouluttaja
  • Leena Särkelä, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja Koulutustalon liiketoimintajohtaja
  • Terhi Mets, Psykologi, työnohjaaja, Työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi (PsL)
  • Liisa Lempinen, PsM, Psykologi ja BBA

 

extraimage

Haluatko tietää lisää johtajaterapioista?

Laita viestiä tai soita Katrille – voitte keskustella luottamuksellisesti tilanteestasi

 

Johtajaterapia auttaa sinua kehittymään johtajana ja ihmisenä. Ymmärrät paremmin, mikä aktivoi stressireaktiosi ja miksi? Uudistat ajattelu- ja toimintamallejasi.

Johtajien uupuminen – tabu rikottavaksi?

On aika romuttaa yksinpärjäämisen ”huipulla tuulee ja sitä on kestettävä” -eetos. Kuuntele suositusta #nollatyöuupumusta -podcastista kolmen tunnetun toimitusjohtajan haastattelu.